Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
1/VIII/2020 Zakup i dostawa hemostatyku 2020-09-03 Postępowanie nieprzetargowe 2020-08-25 14:33:34
10/VIII/2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 2020-09-09 Postępowanie nieprzetargowe 2020-08-25 08:16:40
PN/D/SM/20/20 Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia (z podziałem na 17 zadań). 2020-08-25 Przetarg nieograniczony 2020-08-11 13:36:05
PN/D/SM/21/20 Zakup wraz z dostawą zestawów medycznych (z podziałem na 9 zadań). 2020-08-27 Przetarg nieograniczony 2020-08-11 11:58:53
9/VII/2020 Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (z podziałem na 2 zadania) 2020-08-10 Postępowanie nieprzetargowe 2020-07-28 13:47:13
5/VII/2020 Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych wchłanialnych i niewchłanialnych, systemu hemostatycznego, namagnesowanych podkładek, plastrów do zbliżania brzegów rany, gąbek hemostatycznych doodbytniczych, staplera na skórę i przyrządu do usuwania z 2020-07-31 Postępowanie nieprzetargowe 2020-07-16 13:53:35
PN/D/DAG/16/20 Zakup wraz z dostawą mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i przetworów mięsnych dla potrzeb Kuchni (z podziałem na 2 zadania). 2020-08-04 Przetarg nieograniczony 2020-07-16 10:22:11
PN/U/SSKM/6/20 Opracowanie redakcyjne zawartości merytorycznej wraz z korektą, wykonaniem zdjęć, zaprojektowaniem graficznym, wydrukowaniem, dostawą: broszur, plakatów, ulotek, teczek, roll up 2020-07-29 Przetarg nieograniczony 2020-07-15 14:12:37
PN/D/FA/17/20 Zakup i dostawa środków opatrunkowych (z podziałem na 3 zadania) 2020-07-24 Przetarg nieograniczony 2020-07-14 10:09:25
PN/D/AM/15/20 Zakup wraz z dostawą systemu ogrzewania noworodków - 10 sztuk 2020-07-21 Przetarg nieograniczony 2020-07-03 11:51:29