Przejdź do treści

Cennik usług wykonywanych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu dla osób nieposiadającym prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych na zasadach umów cywilnoprawnych oraz wynikających z odrębnych przepisów.

 

Obowiązuje od dnia 10  kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie

                  Cena brutto

IZBA PRZYJĘĆ

Porady lekarskie (ginekologiczne, położnicze, neonatologiczne)

120,00 zł

Badanie USG (ginekologiczne, położnicze)

120,00 zł

Wydanie zaświadczenia lekarskiego (po badaniu lekarskim)

80,00 zł

HOSPITALIZACJE, PORADY

Hospitalizacja w Oddziałach Szpitalnych

zgodnie z wyceną NFZ

Porada w Poradniach Konsultacyjnych

zgodnie z wyceną NFZ

POBYT

Pobyt w Sali o podwyższonym standardzie za dobę

50,00 zł

Pobyt w pokoju hotelowym - bez wyżywienia za dobę

40,00 zł

DIAGNOSTYKA

Urografia

285,00 zł

Histerosalphingografia (kontrast cieniujacy)

800,00 zł

RTG - zdjęcia duże - 1 projekcja

Radiografia babygram

130,00 zł

Radiografia jamy brzusznej przeglądowe

50,00 zł

Radiografia klatki piersiowej w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia kości krzyżowej i guzicznej

70,00 zł

Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 1 projekcji

60,00 zł

Radiografia miednicy

50,00 zł

Radiografia obojczyków porównawcze

50,00 zł

Radiografia stawów biodrowych porównawcze

50,00 zł

RTG - zdjęcia duże - 2 projekcje

Radiografia czaszki w 2 projekcjach

70,00 zł

Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach

80,00 zł

Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem

90,00 zł

Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 2 projekcjach

70,00 zł

Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe

80,00 zł

Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach

80,00 zł

Radiografia kręgosłupa piersiowego w 2 projekcjach

80,00 zł

Radiografia kręgosłupa szyjnego w 2 projekcjach

65,00 zł

Radiografia stawu biodrowego w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia żeber w 2 projekcjach

75,00 zł

RTG - zdjęcia duże - 3 projekcje

Radiografia czaszki w 3 projekcjach

90,00 zł

RTG - zdjęcia małe - 1 projekcja

Radiografia czaszki w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia dłoni porównawcze w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia dłoni w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia dłoni z nadgarstkiem w 1 projekcji (wiek kostny)

50,00 zł

Radiografia kl. piersiowej dzieci w 1 proj.  - przy łóżku

55,00 zł

Radiografia kości kończyny górnej

50,00 zł

Radiografia kości nosowej

40,00 zł

Radiografia kości piętowej w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia kości piętowych porównawcze

60,00 zł

Radiografia kości podudzia w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia kości przedramienia w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia kości ramiennej w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia kręgosłupa piersiowego w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia kręgosłupa szyjnego w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia mostka w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia nadgarstka w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia obojczyka

50,00 zł

Radiografia rzepki w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia siodełka tureckiego

40,00 zł

Radiografia stawów barkowych porównawcze

60,00 zł

Radiografia stawów biodrowych dzieci porównawcze

60,00 zł

Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia stawów krzyżowo-biodrowych porównawcze

60,00 zł

Radiografia stawów skokowych w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia stawu barkowego w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia stawu biodrowego w 1 projekcji

50,00 zł

Radiografia stawu kolanowego w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia stawu łokciowego w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia stawu skokowego w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia stopy w 1 projekcji

40,00 zł

Radiografia stóp porównawcze w 1 projekcji

60,00 zł

Radiografia u dzieci jamy brzusznej

50,00 zł

Radiografia u dzieci jamy brzusznej poziomą wiązk promienii

50,00 zł

Radiografia zatok obocznych nosa

50,00 zł

Radiografia żeber w 1 projekcji

50,00 zł

RTG - zdjęcia małe - 2 projekcje

Radiografia dłoni porównawcze w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia dłoni w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia kości piętowej w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia kości podudzia w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia kości przedramienia w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia kości ramiennej w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia kości udowej w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia kręgosłupa szyjnego czynnościowe

75,00 zł

Radiografia nadgarstka w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia nadgarstków porównawcze w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia palca dłoni w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia palca stopy w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia stawów skokowych w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia stawu barkowego w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia stawu kolanowego w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia stawu łokciowego w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia stawu skokowego w 2 projekcjach

60,00 zł

Radiografia stopy w 2 projekcjach

60,00 zł

RTG- zdjęcia małe - 3 projekcje

Radiografia kolan w 3 projekcjach

90,00 zł

Radiografia łokci w 3 projekcjach

85,00 zł

Radiografia stawów skokowych w 3 projekcjach

85,00 zł

Radiografia stóp w 3 projekcjach

85,00 zł

RTG - zdjęcia małe - 4 projekcje

Radiografia kolan w 4 projekcjach

100,00 zł

Opis zdjęcia wykonanego poza tutejszą pracownią

45,00 zł

Wydruk zdjecia RTG z płyty CD

25,00 zł

Nagranie zdjęcia RTG na CD

25,00 zł

Badanie EKG

35,00 zł

PRZECHOWYWANIE ZWŁOK

Przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny - za dobę

zgodnie z umową z podwykonawcą

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Opłata za udostępnienie jednej strony wyciągu lub dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydanie duplikatu książeczki zdrowia dziecka

50,00 zł

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-09 10:51:27)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-04-10 13:52:10)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Cennik usług na 2019 rok (.pdf 193.67kB) 2019-04-10 193.67kB Plik: Cennik usług na 2019 rok.pdf (193.67kB)POBIERZ