Przejdź do treści

             Pakiet Onkologiczny - Szybka Terapia Onkologiczna powstał z myślą o pacjentach, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Są to nowe rozwiązania, które mają na celu poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez wszystkie etapy diagnostyki i leczenia.  Mają one również na celu zapewnić pacjentowi  uporządkowany proces diagnostyczny i kompleksowe leczenie.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli lekarz POZ na podstawie przeprowadzonego wywiadu i ocenie dolegliwości pacjenta stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (KDiLO).

Kartę DiLO może wystawić również:

  • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej ( AOS) , jeśli zdiagnozuje nowotwór u pacjenta,
  • Szpital jeśli w wyniku hospitalizacji zostanie wykryty nowotwór złośliwy u pacjenta.

Pacjent, który otrzymał kartę DiLO powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu gdy pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących na konsultację do specjalisty do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. W ciągu dwóch tygodni od momentu zgłoszenia się pacjenta do Szpitala zbiera się konsylium, które opracowuje plan leczenia pacjenta. Po określeniu ścieżki postępowania terapeutycznego, konsylium wyznacza koordynatora, który nadzoruje proces leczenia pacjenta.  Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do momentu zakończenia leczenia.

 

Aby dowiedzieć się więcej o Szybkiej Terapii Onkologicznej czytaj więcej

Szybka Terapia Onkologiczna realizowana jest w ramach Poradni Ginekologii Onkologicznej

Autor: Natalia Szwach
Strona dodana przez: Natalia Szwach (2015-01-15 12:57:43)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-05-22 09:17:41)