Przejdź do treści

Strukturę organizacyjną  Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu tworzą zakłady lecznicze:

 1. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne
 2. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne,

w których wykonywana jest działalność lecznicza.

 

W ramach zakładu leczniczego:   Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne, działa 

Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora z następującymi komórkami organizacyjnymi:

Oddział Ginekologiczno-Położniczy:

 • Pododdział Ginekologii Onkologicznej
 • Pododdział Patologii Ciąży
 • Sala Porodowa

 Oddział Neonatologiczny:

 •  Pododdział Patologii Noworodków

Izba Przyjęć

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią

Oddział Anestezjologii

Dział Farmacji

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Pracownia RTG

Szkoła Rodzenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna - nocna i świateczna opieka zdrowotna.

 

W ramach zakładu leczniczego: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne działają:

Poradnie Konsultacyjne:

 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Patologii Ciąży
 • Poradnia Laktacyjna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna.

 

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

 • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci.

 

Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

 • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności,
 • Laboratorium Diagnostyki Niepłodności.

 

Ponadto w skład Klinicznego Centrum wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy niemedyczne, które realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora:

Dział Finansowo - Księgowy

Dział Organizacji i Nadzoru

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Dział Służb Pracowniczych

Dział Informatyki

Dział Zamówień Publicznych

Radca Prawny

Samodzielne Stanowisko ds. kontaktu z mediami

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p. poż

Samodzielne Stanowisko ds. Jakości

Inspektor ochrony danych

 

Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Klinicznym Centrum, a także szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-13 09:29:10)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-05-15 14:07:48)