Przejdź do treści

Misja Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu:

 

„Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie”

 

 

HISTORIA

Z inicjatywy dr med. Sergiusza Mossora w 1957 roku z wydzielonego oddziału Szpitala Miejskiego powstał  Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Opolu, który podniesiono do rangi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W 1975 roku powstał Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką  i Dzieckiem z połączenia Szpitala Ginekologiczno-Położniczego, Szpitala Dziecięcego oraz sanatoriów dziecięcych w Suchym Borze, Jarnołtówku i Paczkowie. Zespół  uzyskał  samodzielność jako jeden z pierwszych w województwie z   dniem  31.12.1997 r.  i zmienił nazwę na Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką  i Dzieckiem w Opolu.

W kolejnych latach Zespół przechodził kolejne reorganizacje. Od 15 stycznia 2015r. została zmieniona nazwa Zespołu na Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, natomiast od 15 lutego 2019 r. na Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Wchodzący w skład Klinicznego Centrum Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora od 1996r. pełni funkcję III poziomu opieki perinatalnej. Szpital posiada najwyższy stopień referencyjności klinicznej, jest największym i najlepiej wyposażonym ośrodkiem w pionie ginekologiipołożnictwa  i neonatologii w województwie opolskim.

Kliniczne Centrum poza działalnością usługową współpracuje z uczelniami w zakresie kształcenia kadry medycznej na kierunkach położnictwo i pielęgniarstwo w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu oraz kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Działalność naukowo - badawcza realizowana jest poprzez współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Kliniczne Centrum jest także siedzibą konsultantów ds. perinatologii, neonatologii, ginekologii onkologicznej, pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

 

 

Autor: Grzegorz
Strona dodana przez: Grzegorz (2015-01-12 10:44:51)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2020-02-17 14:47:41)