Przejdź do treści

Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

Diagnostyka niepłodności u par realizowana jest w ramach Programu Polityki Zdrowotnej - Programu kompleksowej ochrony  zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020 w zakresie interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności.   

Program jest kierowany wyłącznie do osób,  które wcześniej nie były diagnozowane i leczone  z powodu niepłodności, a pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich.  Skierowanie do poradni nie jest wymagane.

Zadaniem programu jest prowadzenie kompleksowej diagnostyki niepłodności, objęcie pary opieką psychologiczną oraz koordynowanie tej opieki. Z tego względu w naszym ośrodku zapewniamy konsultację lekarzy specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, andrologii, genetyki klinicznej oraz psychologii. 

 

Zakres działania:

  • pracownia USG
  • pracownia histeroskopii
  • laboratorium analityczno – andrologiczne

 

Diagnostyka w warunkach ambulatoryjnych:

  • współpraca lekarzy specjalistów w zakresie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, andrologii oraz psychologii,
  • diagnostyka niepłodności i niepowodzeń prokreacyjnych – diagnostyka hormonalna, USG, genetyczna, immunologiczna, histeroskopowa, andrologiczna.


Zakres badań wykonywanych w trakcie etapu diagnostycznego oraz opieki psychologicznej jest uzależniony od indywidualnych wskazań i potrzeb uczestników oraz  zaleceń lekarzy konsultujących. Jeśli  badania ambulatoryjne nie są wystarczające, kierujemy pacjentkę do diagnostyki w warunkach hospitalizacji, gdzie jest wykonywany pełen zakres badań i zabiegów.Diagnostyka w warunkach hospitalizacji:

  • na bazie laboratorium – pełna możliwość badań i testów hormonalnych,
  • diagnostyka i leczenie niepłodności związanej z endometriozą – pełen zakres badań i zabiegów,
  • diagnostyka i leczenie czynnika jajowodowego,
  • diagnostyka i leczenie czynnika macicznego (mięśniaki macicy, wady macicy, polipy endometrialne, zrosty wewnątrzmaciczne) –  pełen zakres badań i zabiegów.


Etap terapeutyczny (IVF) leczenia niepłodności  nie jest objęty finansowaniem w ramach programu. Pacjenci, u których wystąpi potrzeba tego typu leczenia, będą kierowani do ośrodków wykonujących to świadczenie medyczne.

Nie wykonujemy świadczeń komercyjnych.

 

Autor: Tomasz Domagała
Strona dodana przez: Tomasz Domagała (2018-01-22 19:40:14)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-03-06 15:05:48)