Przejdź do treści

MASZ PRAWO!

 

INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY SEKSUALNEJ, W TYM ZGWAŁCENIA

 

PRZEMOC SEKSUALNA może spotkać zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jednak w ponad 90% przypadków ofiarami przemocy seksualnej są kobiety.

PRZEMOCĄ SEKSUALNĄ (przestępstwem) jest doprowadzenie do poddania się jakiejkolwiek czynności seksualnej wbrew woli drugiej osoby.

Jeśli wbrew Twojej woli doprowadzono Cię do kontaktu cielesnego lub jakiegokolwiek

innego zaangażowania seksualnego, np. dotykania intymnych części ciała, oglądania

materiałów pornograficznych, słuchania treści odnoszących się do Twojej seksualności -

jesteś ofiarą przemocy seksualnej, która jest przestępstwem!

Dla przestępstw określonych w rozdziale XXV Kodeksu Karnego  (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości) przewiduje się ujednolicony tryb ścigania z urzędu.

 

ZGŁOŚ PRZESTĘPSTWO POLICJI!

PAMIĘTAJ:

► Nic nie usprawiedliwia przemocy. Nie ma znaczenia Twój ubiór, sposób zachowania ani stan trzeźwości. Sprawca winien ponieść odpowiedzialność!

► Jeśli Twój partner, także małżonek, zmusza Cię do uprawiania seksu, kiedy tego nie chcesz lub w sposób, którego nie akceptujesz, to też jest przemoc seksualna!                                            

► Zmuszanie do oglądania lub słuchania treści odnoszących się do seksualności, również jest przemocą!

► Jeśli jesteś ofiarą zgwałcenia – przed badaniem nie myj się, nie bierz prysznica, nie zmieniaj ubrania ani bielizny. Płyny ustrojowe sprawcy (sperma, ślina) pozwolą wskazać sprawcę. Jeżeli przemoc miała miejsce w Twoim domu, niczego nie sprzątaj, nie zmywaj, nie wyrzucaj, żeby nie zatrzeć śladów.

► Skorzystaj ze wsparcia bliskiej Ci osoby, organizacji pozarządowych i właściwych instytucji.

MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC!

 

NUMER ALARMOWY: 112         POLICJA: 997     PLACÓWKA MEDYCZNA: 999

 

TELEFONY – OPOLE:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W OPOLU tel: +48 77 453 95 04 tel: +48 77 422 25 45 tel: +48 77 422 25 75 , kom: 112

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY ODDZIAŁ W OPOLU -  tel:  77 4544845 kom: 502 491 802

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU - tel:  77 54 15 001

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ tel:  77 4556391

STOWARZYSZENIE ZAGUBIENI W ŚWIECIE tel:  77 45 30 163

DOM MATKI I DZIECKA DIECEZJALNEJ FUNDACJI OBRONY ŻYCIA tel: 77 545 07 60

 

Jeżeli zgłosisz się bezpośrednio

do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,

nasza placówka ma obowiązek ustawowy powiadomienia o przestępstwie Policji.

 

 

W PLACÓWCE MEDYCZNEJ:

► MASZ PRAWO do zawiadomienia bliskiej Ci osoby.

► MASZ PRAWO do konsultacji psychologicznej.

► MASZ PRAWO do informacji na temat praw pacjenta.

► MASZ PRAWO do poszanowania Twojej intymności.

► MASZ PRAWO do obdukcji i w przypadku przemocy w rodzinie do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

► MASZ PRAWO do badania przez lekarza w obecności osoby bliskiej.

► MASZ PRAWO do informacji i porady, w tym w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

► MASZ PRAWO do odzieży zastępczej i skorzystania z prysznica po badaniu.

 

 

W JEDNOSTCE POLICJI:

► MASZ PRAWO, żeby najbliższa osoba była z Tobą i wspierała Cię.

► MASZ PRAWO do poszanowania Twojej prywatności i intymności.

► MASZ PRAWO poprosić o obecność asystentki społecznej z organizacji kobiecej lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

► MASZ PRAWO do informacji o Twoich prawach i obowiązkach w zrozumiałej dla Ciebie formie

► MASZ PRAWO do przesłuchania przez przeszkoloną w zakresie kontaktu z Ofiarą przemocy seksualnej funkcjonariuszkę Policji, bez obecności innych osób

MASZ PRAWO do okazania Ci sprawcy w warunkach uniemożliwiających Twoją identyfikację.

MASZ PRAWO do zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu miejsca swojego zamieszkania.

MASZ PRAWO do zapoznania się z treścią protokołu zeznań przed jego podpisaniem.

MASZ PRAWO do przewiezienia Cię do placówki medycznej w celu udzielenia pomocy medycznej i zabezpieczenia śladów.

 

DALSZE DZIAŁANIA:

► MASZ PRAWO złożyć wniosek o występowaniu w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy (do czasu odczytania aktu oskarżenia na rozprawie). Pozwoli Ci to czynnie uczestniczyć w rozprawie.

► MASZ PRAWO do bezpłatnej pomocy psychologicznej.

► MASZ PRAWO do bezpłatnej pomocy prawnej.

MASZ PRAWO do szacunku i wsparcia ze strony całego otoczenia.

 

 

Materiał opracowany na podstawie Platformy działania „Stop przemocy seksualnej w Polsce”
w ramach współpracy: • Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania • Fundacji
Pomoc Kobietom i Dzieciom • Komendy Głównej Policji • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej •
Ministerstwa Sprawiedliwości • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji • Ministerstwa
Zdrowia • Prokuratury Generalnej • Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie • Szpitala
Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie • Szpitala Medicover

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2017-05-31 11:26:51)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-02-15 09:26:25)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF 1-3.2. INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY (.pdf 271.45kB) 2017-05-31 271.45kB Plik: 1-3.2. INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY.pdf (271.45kB)POBIERZ