Przejdź do treści

Dziecięcą Opieką Koordynowaną (DOK) objęte są dzieci do lat 3, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.  Objęte  są nią również noworodki urodzone przedwcześnie przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży z bardzo małą masą urodzeniową, wymagające specjalistycznej opieki.

Leczenie dziecka w ramach DOK jest planowane oraz koordynowane przez pracowników naszej Poradni  Neonatologicznej. Lekarz prowadzący  - neonatolog lub pediatra - współpracujący ze specjalistycznym zespołem (w dziedzinie neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej, okulistyki, kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej i /lub audiologii, ortopedii i endokrynologii, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii oraz psychologa, logopedy /neurologopedy/ dietetyka, doradcy/edukatora/laktacyjnego) dla każdego dziecka planuje indywidualny plan leczenia, opieki i rehabilitacji. Opieka może być sprawowana do 3. roku życia dziecka, przy czym po upływie każdego roku lekarz prowadzący  w porozumieniu ze specjalistycznym zespołem podejmuje decyzję o jej kontynuacji, bądź zakończeniu.

Kompleksowa  opieka nad dzieckiem,  w pełni dostosowana do konkretnego schorzenia, ma na celu całkowite wyeliminowanie zaburzeń i jego dalszy normalny rozwój lub zapobieganie utrwaleniu się niepełnosprawności i dalszy, względnie prawidłowy rozwój z koniecznością tylko niewielkiej pomocy terapeutycznej lub uruchomienie wszystkich potencjalnych rezerw procesu rozwojowego u dzieci, których niepełnosprawność jest odwracalna.
 

Dziecięca Opieka Koordynowana jest realizowana w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na bazie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”. 

 

 

 

Autor: Iwona Nawrot-Szczepanik
Strona dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-10-17 12:52:14)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-10-17 13:37:08)