Przejdź do treści

 

              

 

 

     Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wraz z Partnerem projektu : Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu od 15.01.2015r. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu , realizują projekt pn.  ”Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego

współfinansowany z Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014

„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

    

Kwota dofinansowania :

- Koszty kwalifikowane brutto : 9 356 777,00 zł

- Dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania  : 7 485 421,00 zł

- Wkład własny 20% wartości zadania : 1 871 356,00 zł   

- Wydatki inwestycyjne : 6 378 719,00 zł 

 

     Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie postępującego niżu demograficznego na obszarze Województwa Opolskiego , a także całego kraju. Cel projektu to poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń. Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to kobiety ciężarne, matki i noworodki z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego, dbałość o kobietę od początku trwania ciąży – zmniejszenie liczby poronień oraz wykrycie ewentualnych wad lub powikłań.

 

Działania planowane do realizacji - zadania w ramach projektu (brutto):

        - opieka nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii : 4 773 557,00 zł

        - opieka nad matką, ciążą i noworodkiem :  3 126 108,00 zł

        - utworzenie banku mleka : 1 381 642,00 zł

        - promocja projektu : 75 470,00 zł

 

Najważniejsze elementy części inwestycyjnej związanej z przebudową/rozbudową/remontem :

        - przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w PS ZOZ WCM w Opolu,

        - modernizacja Oddziału Patologii Noworodków i Wcześniaków w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

        - dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Banku Mleka w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

Założone wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to :

         - liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych – 4595

         - liczba wdrożonych projektów infrastrukturalnych – 1

         - liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego - 7

         - liczba pacjentów hospitalizowanych rocznie w OAiITDiN, w przypadku których możliwa jest obecność rodziców o każdej porze

          i ich aktywny udział w procesie leczenia – 325

         - liczba udzielonych porad w nowoutworzonych poradniach : Laktacyjnej oraz Patologii Wczesnej Ciąży ( rocznie) – 740

         - liczba litrów mleka kobiecego w Banku Mleka ( rocznie ) – 200

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016r.

Autor: Tomasz Domagała
Strona dodana przez: Tomasz Domagała (2015-01-26 13:45:54)
Zredagowana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2017-05-24 14:19:55)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Sprostowanie (.pdf 162.4kB) 2017-05-24 162.4kB Plik: Sprostowanie.pdf (162.4kB)POBIERZ