Przejdź do treści

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jest placówką dydaktyczną, uprawnioną do szkolenia praktycznego studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

W związku z powyższym możliwa jest obecność studentów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty Art. 36 ust.3 ust. 4 (Dz. U. z 2019 poz.537,577,730,1590).

 

 

 

 

Autor: Iwona Nawrot-Szczepanik
Strona dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-12-19 10:12:49)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-12-19 10:15:57)