Przejdź do treści

   Zasady udostęniania dokumentacji medycznej pacjentom


W celu ułatwienia udostępniania dokumentacji medycznej zgromadzonej przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu poniżej przedstawiamy w skrócie, podstawowe zasady obowiązujące w Klinicznym Centrum. Pełny regulamin udostępniania dokumentacji medycznej znajdziecie Państwo na końcu strony.


Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dokumentu stwierdzającego jego tożsamość: np.: dowód osobisty, paszport.
 2.  Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  1. rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  2. opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem przez tą osobę dokumentu stwierdzającego jej  tożsamość: np.: dowód osobisty, paszport.
 4. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu poświadczonym podpisem upoważniającego.
 5. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia  w pisemnym oświadczeniu.

Formy udostępniania dokumentacji:

Do wglądu w siedzibie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w Dziale Organizacji i Nadzoru w obecności pracownika działu.

 • na podstawie wniosku złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej
 • w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Działu Organizacji i Nadzoru
 • wniosek do pobrania  

Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 • na podstawie wniosku złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej
 • w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku,
 • wniosek do pobrania  

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji Klinicznego Centrum, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Upoważnienie do pobrania

Wnioski można składać:

 • od poniedziałku do piątku w: Sekretariacie Klinicznego Centrum lub  Dziale Organizacji i Nadzoru  w godz. 7.30 – 1500 
 • przesłać na adres Klinicznego Centrum,
 • przesłać na adres e-mail:

sekretariat@ginekologia.opole.pl,

bstasiak@ginekologia.opole.pl,

kkarnas@ginekologia.opole.pl

Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej:

Ceny za sporządzenie  dokumentacji medycznej zoatały ustalone na podstawie art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą ulec zmianie.

 

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Działem Organizacji i Nadzoru pod numerem telefonu 

77 434 06 47  lub   77 454 54 01  wew. 417.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.35 do 15.00

 

 

 

Autor: Natalia Szwach
Strona dodana przez: Natalia Szwach (2015-05-29 10:40:28)
Zredagowana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2019-05-29 09:02:40)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx wniosek (.docx 55.32kB) 2018-07-09 55.32kB Plik: wniosek.docx (55.32kB)POBIERZ
Dokument PDF Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej (.pdf 2.24MB) 2019-05-29 2.24MB Plik: Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej.pdf (2.24MB)POBIERZ