Przejdź do treści

Obowiązki Dyrektora, zgodnie ze Statutem Klinicznego Centrum, realizuje
Małgorzata Sobel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-13 09:29:26)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2020-05-07 10:25:11)