Przejdź do treści

   Personel

 

 Kierownik Oddziału –  lek. Ewa Orska

 Położna Koordynująca - mgr Beata Bielińska

  

   Kontakt


Kierownik Oddziału - 77 454 54 01 wew. 107

Punkt Pielęgniarski -  77 434 06 37 lub 77 454 54 01 wew. 106

W przypadku pytań o stosowane w naszym Centrum metody znieczulania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

eorska@ginekologia.opole.pl wyślij wiadomość

bbielinska@ginekologia.opole.pl wyślij wiadomość

   Zakres


Oddział Anestezjologii to komórka organizacyjna powołana do: 

  • zadań związanych ze znieczuleniami do zabiegów operacyjnych ginekologicznych i położniczych, wykonywanych  na terenie szpitala

(ocena przedoperacyjna, określanie ryzyka znieczulenia, znieczulenie metodą najbardziej korzystną dla chorego, nadzór w bezpośrednim okresie pooperacyjnym)

  • zwalczania bólu pooperacyjnego
  • łagodzenia bólu porodowego
  • konsultacji pacjentów w stanie ciężkim na terenie szpitala i interwencji doraźnych
  • udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

W Oddziałe zatrudnionych jest:

  • 7 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii; 3 dodatkowo ukończyło studia podyplomowe z medycyny bólu
  • 10 pielęgniarek/położnych anestezjologicznych; wszystkie posiadają kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki, 4 to pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa anestezjologicznego.

 

Pracownicy Oddziału Anestezjologii, stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystają z nowoczesnych  anestetyków i sprzętu, stosują następujące metody znieczulenia:

·         znieczulenia ogólne dotchawicze

·         znieczulenia ogólne dożylne

·         znieczulenia przewodowe (podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe)

·         znieczulenia łączone (ogólne dotchawicze i przewodowe)

·         blokady obwodowe pod kontrolą USG

Wybór metody znieczulenia zależy od rodzaju operacji, trybu jej wykonania, stanu ogólnego pacjentki i jej oczekiwań. 

Oddział Anestezjologii wyposażony jest w najwyższej jakości, systematycznie uaktualniany  sprzęt medyczny, co zapewnia dokładne monitorowanie i prowadzenie znieczuleń.

Dysponujemy przestronną Salą Poanestetyczną, obserwacja pacjentów odgrywa bowiem kluczową rolę w zabezpieczaniu bezpieczeństwa  w okresie pooperacyjnym.

Specyfika ginekologii i położnictwa sprawia, że relacja personelu z naszymi pacjentkami budowana jest z dużą kompetencją i empatią. 

Autor: Natalia Szwach
Strona dodana przez: Natalia Szwach (2015-01-15 12:43:49)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-11-18 14:19:37)