Przejdź do treści

Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta

 

UWAGA!

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu nie udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie.

 

  1. Każdy pacjent oraz osoba wskazana przez pacjenta (na pierwszej stronie historii choroby potwierdzony własnoręcznym podpisem) ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia oraz wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta na każdym etapie procesu leczniczego i diagnostycznego.
  2. Informacji ustnych o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem, z-ca lekarza kierującego oddziałem lub lekarz upoważniony od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00. W sytuacjach nagłych informacji udziela również lekarz dyżurny całodobowo.
  3. Każdy pacjent w ciągu 12 godzin od przyjęcia na oddział ma przedstawiony i wyjaśniony, w sposób zrozumiały w formie ustnej przez lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego: cel hospitalizacji, plan postępowania diagnostycznego lub  leczniczego.
  4. Proces diagnostyczny lub leczniczy, w miarę uzyskiwania nowych danych, badań, może być modyfikowany.
  5. Pacjent jest informowany o tych zmianach  na bieżąco i jest dokonany odpowiedni wpis w dokumentacji medycznej pacjenta wraz  z modyfikacją.

 

Przekazywanie informacji w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta

 

  1. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie jego życia, szpital obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego i odnotować ten fakt w dokumentacji pacjenta, z uwzględnieniem godziny i minuty powiadomienia.
  2. Informację na temat pogorszenia stanu zdrowia pacjenta przekazuje osoba kierująca oddziałem, z-ca lekarza kierującego oddziałem lub lekarz dyżurny.
  3. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodziną pacjenta (osobą upoważnioną), fakt ten należy odnotować w dokumentacji medycznej oraz ponowić próbę kontaktu.

 

 

 

Autor: Iwona Nawrot-Szczepanik
Strona dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-05-28 12:52:38)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-05-28 13:09:56)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta (.pdf 706.85kB) 2019-05-28 706.85kB Plik: Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta.pdf (706.85kB)POBIERZ