Przejdź do treści

W ramach poradni konsultacyjnych ginekologiczno – położniczych funkcjonują poradnie: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Ginekologii Onkologicznej, Poradnia Endokrynologiczno – Ginekologiczna oraz Poradnia Patologii Ciąży.

Poradnie adresowane są do kobiet:

 • ze skierowaniem do leczenia szpitalnego  w zakresie ginekologii oraz ginekologii onkologicznej
 • wymagających konsultacji oraz badań kontrolnych po zakończeniu leczenia szpitalnego
 • korzystających z badań profilaktycznych oraz diagnostycznych, mających na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy
 • po ukończeniu 16 r.ż. wymagających poradnictwa w zakresie ginekologii endokrynologicznej
 • z nieprawidłowym lub zagrożonym przebiegiem ciąży.

 

PACJENTKI PRZED PRZYJĘCIEM DO LECZENIA SZPITALNEGO

Pacjentki dysponujące skierowaniem do zabiegów operacyjnych w szpitalu w zakresie ginekologii oraz ginekologii onkologicznej przed przyjęciem na oddział szpitalny zapraszamy do Poradni Ginekologiczno – Położniczej. W  poradni odbywają się pełne konsultacje przedoperacyjne łącznie z pobraniem materiałów do badań przedoperacyjnych oraz konsultacje internistyczne. Konsultacje lekarskie, podczas których wyznaczany jest termin przyjęcia do szpitala, odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-12.00.

 

BADANIA KONTROLNE I KONSULTACJE PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA SZPITALNEGO

Pacjentki Klinicznego Centrum do 30 dni od zakończenia hospitalizacji objęte są specjalistyczną opieką w naszej poradni, w której odbywają się m.in. badania oraz konsultacje pooperacyjne, odbiór wyników badań oraz usunięcie szwów pooperacyjnych. Zapraszamy także w przypadku wszelkich dolegliwości oraz wątpliwości dotyczących odbytych zabiegów i operacji.

 

OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ

Opieka nad kobietą ciężarną obejmuje zakres:

 • podania profilaktycznej dawki immunoglobiny anty D w przypadku konstelacji konfliktowej Rh
 • wykonania badania echokardiograficznego płodu w przypadku ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca
 • pomocy kobietom z zagrożoną ciążą, po poronieniu oraz z podejrzeniem nieprawidłowości na wczesnym etapie ciąży ( Poradnia Patologii Ciąży),
 • badań prenatalnych adresowanych do kobiet w wieku do 35 r.ż. realizowanych w ramach programu Opolskie dla Rodziny oraz po 35 r.ż. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Immunoglobina anty D

Immunoglobulina anty-RhD podawana jest pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w celu zapobiegania konfliktowi serologicznemu.

 

Badanie echokardiograficzne płodu

Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca:

 • nieprawidłowym wynikiem badań prenatalnych
 • innymi wadami płodu
 • wadami serca u poprzedniego dziecka
 • wadami serca u członka rodziny.

Echo serca płodu (echokardiografia płodu) to nowoczesne i nieinwazyjne badanie, umożliwiające lekarzowi ocenę rozwijającego się układu krążenia dziecka za pomocą ultradźwięków. Pozwala na wykrycie większości wrodzonych wad serca oraz innych nieprawidłowości budowy i funkcji układu krążenia (np. płynu w osierdziu, guza serca, upośledzenia kurczliwości serca i innych). Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży m.in.  w przypadku braku możliwości oceny układu krążenia płodu oraz u kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca.

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE MAJĄCE NA CELU WCZESNE WYKRYWANIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH

W ramach profilaktyki raka szyjki macicy wykonujemy: 

 • badania cytologiczne
 • badania kolposkopowe i histopatologiczne
 • testy HPV, wykrywające wirusa brodawczaka ludzkiego.


Zapraszamy na badania cytologiczne. Jeżeli jego wynik wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania: kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

W Poradni  udzielane są również świadczenia dla pacjentek ze skierowaniem do pobrania HPV metodą PCR. Czułość i dokładność badania w kierunku obecności wirusów HPV w wymazie wykonanego tą metodą jest nieporównywalnie wyższa od innych dostępnych metod diagnostycznych.

Wszystkie badania i konsultacje finansowane są ze środków publicznych w ramach świadczeń opieki zdrowotnej.

Badanie cytologiczne wykonywane jest bez skierowania.

Oprócz specjalistycznej opieki medycznej nasze pacjentki mogą również skorzystać z porad psychologicznych czytaj więcej

 

 

 

 

 

Autor: Iwona Nawrot-Szczepanik
Strona dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-03-12 10:41:19)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2020-08-28 14:36:53)