Przejdź do treści

   Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem - lek.  Anna Chirowska - Adamczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Anna Ziemba

 

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Lidia Papciak

 

   Kontakt


Sekretariat: 77 454 54 01 wew. 428

Lekarz Kierujący Oddziałem: 77 454 54 01 wew. 427

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: 77 454 54 01 wew. 429

Pielęgniarka Oddziałowa: 77 454 54 01 wew. 411

 

   Zakres


W Pododdziale  Patologii Noworodków leczone są noworodki i wcześniaki z ostrą niewydolnością oddechową, zakażeniami układu oddechowego, układu moczowego, żółtaczką, w tym noworodki  z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała. Naszymi pacjentami są dzieci urodzone w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i w innych szpitalach województwa oraz noworodki i wcześniaki po pobycie na oddziale intensywnej terapii, wymagające dalszego leczenia.

Pododdział Patologii Noworodków dysponuje nowoczesną  bazą diagnostyczno-leczniczą, która obejmuje 24 miejsca, w tym 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny oraz centralne monitorowanie.

Dysponujemy aparaturą medyczną:

  • aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu,
  • respiratory nowej generacji do wentylacji konwencjonalnej - w tym respirator z możliwością automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej,
  • respirator  pozwalający na wentylację płuc wysokimi częstotliwościami,
  • inkubatory otwarte i zamknięte,
  • najwyższej klasy aparat USG  umożliwiający  wykonywanie u noworodków badań  USG przezciemiączkowego, USG jamy brzusznej, Echo Serca, USG płuc oraz ocenę przepływów naczyniowych,
  • przewoźny, przyłóżkowy aparat do badań RTG,
  • monitor do przezskórnego pomiaru prężności tlenu i dwutlenku węgla,
  • pompy infuzyjne oraz lampy do fototerapii najnowszej generacji.

 
W oddziale szczególną wagę przywiązujemy do kontaktu rodziców z chorym dzieckiem, uczymy pielęgnacji noworodka o szczególnych wymaganiach, oferujemy kontakt z grupami wsparcia dla rodziców wcześniaków oraz opiekę psychologa. W ocenie naszych pacjentów wykorzystujemy Skalę Brazeltona - dzięki temu, rodzice poznają język, jakim posługuje się ich dziecko, widzą jak reaguje na bodźce i emocje oraz czy rozpoznaje głos najbliższych. We współpracy z fizjoterapeutą i konsultantem laktacyjnym mama doskonali umiejętności pielęgnacji i karmienia noworodka.

W trosce o dobro naszych małych pacjentów przeprowadzamy szkolenia rodziców w udzielaniu pierwszej pomocy, a pacjentów wypisanych z naszego oddziału obejmujemy dalszą opieką w Poradni Neonatologicznej, Dziecięcej Opiece Koordynowanej i Poradni Laktacyjnej. Efekty naszej pracy widzimy spotykając naszych Małych Pacjentów na Balach Wcześniaka.

Autor: Liliana Ciesiołkiewicz
Strona dodana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2015-05-06 11:49:56)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2020-08-31 13:21:50)