Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
PN/D/DAG/22/20 Zakup wraz z dostawą mięsa drobiowego i produktów drobiarskich dla potrzeb Kuchni 2020-09-29 Przetarg nieograniczony 2020-09-18 12:27:26
PN/D/SM/19/20 Zakup wraz z dostawą asortymentu do Banku Mleka Kobiecego na okres do 15.03.2021 r. (3 zadania częściowe) 2020-09-17 Przetarg nieograniczony 2020-09-03 12:33:05
PN/RB/DAG/2/20 Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczania wody dla KCGPiN w Opolu zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót 2020-09-03 Przetarg nieograniczony 2020-08-06 14:13:16